Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest to uszkodzenie siatkówki oka spowodowane długotrwałą cukrzycą. Wynika to z faktu, że nabłonek barwnikowy oraz warstwa fotoreceptorów mają wysoce nasilony metabolizm i znaczne zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze. Zmiany w siatkówce rozwijają się wprost proporcjonalnie do długości cukrzycy oraz jej typu.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa stanowi główną przyczynę przypadków ślepoty pacjentów w Stanach Zjednoczonych. W populacji europejskiej 30% przypadków utraty wzroku jest spowodowanych cukrzycą. Częstość występowania retinopatii cukrzycowej zależeć od wieku, w którym pojawia się cukrzyca. Powikłanie to rozwija się u 90% pacjentów z cukrzycą typu 1 po 15 latach trwania choroby i po takim samym czasie u 25% pacjentów z cukrzycą typu 2.

Wyróżniamy 5 rodzajów retinopatii:
 • retinopatia prosta
 • makulopatia ogniskowa, rozlana i niedokrwienna
 • retinopatia przedproliferacyjna
 • retinopatia proliferacyjna
 • zaawansowana cukrzycowa choroba oka.

Główną przyczyną powstawania retinopatii jest hiperglikemia (czyli zwiększone stężenie glukozy we krwi) oraz nadciśnienie tętnicze.

Powstawaniu retinopatii sprzyjają również:
 • ciąża
 • okres dojrzewania płciowego
 • operacja zaćmy
 • palenie papierosów.

Nieskuteczne leczenie cukrzycy może powodować 3 rodzaje zaburzeń w obrębie naczyń oka:
 • niedotlenienie siatkówki - siatkówka należy do tkanek bardzo wrażliwych na hipoksję
 • zaburzenia hemodynamiczne mikrokrążenia siatkówki - pierwotne zwyrodnienie i martwica komórek śródbłonka, zależne od cukrzycy, powodują utratę prawidłwej regulacji napięcia ich ścian, a wtórne zwolnienie przepływu krwi, pojawiają się miejscowe mikrotętniaki.
 • zmiany zwyrodnieniowe - zwyrodnienie błony podstawnej naczyń włosowatych, tworzenie mikrotętniaków i innych zmian.
Można zapobiegać powstawaniu retinopatii cukrzycowej. Stwierdzono, że głównym winowajcą w retinopatii jest podwyższony poziom glukozy. Im ten poziom bliższy jest normie, tym mniejsze ryzyko retinopatii. Dlatego najważniejsza w zapobieganiu jest ścisła kontrola poziomów glukozy we krwi. Jeśli glikemia będzie prawidłowa, ryzyko retinopatii zmniejszy się o 76%.

Leczenie obejmuje:
 • rygorystyczna kontrola cukrzycy
 • okulistyczne leczenie miejscowa
 • chirurgię oka, np. witrektomię
 • wspomagające leczenie farmakologiczne dobesylanem wapnia i winpocetyną.

Przynajmniej raz w roku powinno przeprowadzać się badanie dna oka u okulisty albo wyszkolonego lekarza rodzinnego. Za pomocą oftalmoskopu lekarz sprawdza, jak wyglądają naczynia siatkówki i czy nie ma wylewów lub krwotoków.

Retinopatię można również leczyć, stosując zabieg zwany fotokoagulacją. Krótkie i intensywne błyski światła laserowego mogą naprawić przepuszczające krew naczynia, zniszczyć te, których naprawić się już nie da, i zapobiec tworzeniu się nowych.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy retinopatii cukrzycowej

Oko i zdrowie mózgu: retinopatia powiązana z zaburzeniami pamięci i myślenia

Wiemy, że zdrowie różnych części naszego ciała jest ze sobą powiązane. Na przykład, zdrowie jamy ustnej jest powiązane ze zdrowiem serca. A teraz, całkiem nowe, niewielkie badanie pokazuje, że zdrowie oka może wskazywać również na zdrowie mózgu.... czytaj więcej

Retinopatia wrodzona

Retinopatia związana jest z odkładaniem się barwnika w siatkówce oka. Łączy się z postępującym pogorszeniem wzroku, które pojawia się na skutek zmian zanikowych i utratą komórek siatkówki. Początkowe zmiany zanikowe dotyczą tylko fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego siatkówki. W późniejszych fazach choroby dochodzi do zmian w... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Najnowsze choroby

Aktualności